എന്നെപ്പറ്റി.

ഇതുവരെ സന്ദര്‍ശിച്ചവര്‍

Sunday, April 13, 2008

Varumoro Vishu Vannapole Pom

ഈ തേവരുടാനപ്പുറം സന്ദറ്‍ശ്ശിക്കേണ്ടിവരുന്ന എല്ലാ ഹതഭാഗ്യറ്‍ക്കും തേവരുടാനയുടെ വിഷുദിനാശംസകള്‍ .

ഒരു പടക്കവുമിരിക്കട്ടെ

. കൈനീട്ടം മുഖദാവില്‍

ചിത്രം നെന്‍മാറയില്‍നിന്നും

. പകറ്‍ത്തിയതു ഞാന്‍ താന്‍

3 comments:

lakshmy said...

തേവരുടെ ആനപ്പൂ‍ൂറം ആദ്യമായാ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നെ. ആശംസകള്‍ കിട്ടി. ബോധ്യപ്പെട്ടു. ചിത്രം നന്നായിരിക്കുന്നു

തേവരുടെ ആനയുടെ ചിത്രം കണ്ടപ്പോള്‍ തൊന്നിയ നിര്‍ദ്ദോഷകരമായ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞോട്ടെ. ‘ഇതോ ആന?!! ഇതു വെറും ആനത്തോട്ടിയല്ലെ’

കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന. വലിയെടാ വലി

മുഖദാവില്‍ തരുന്നത് കൈനീട്ടമോ അതോ അടിയോ?!

ഞാന്‍ ഓടി

mesiah das said...

tholkkunnuu raathri..........

ullas said...

eda aane manushyre valakkelle.nannayi.