എന്നെപ്പറ്റി.

ഇതുവരെ സന്ദര്‍ശിച്ചവര്‍

Sunday, April 12, 2009

വിഷുക്കണി


വിഷു. അത്ന്നേ

വിഷുവിളക്കിന്‌, തറവാട്ടിനകത്തുതന്നെ രണ്ട്‌ ദേശക്കാരായി, രണ്ട്‌ കരക്കാരായി, കുറച്ച്‌ പടക്കത്തിന്‌ തീ കൊളുത്തണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു.വാലിന്‌ തീ കൊളുത്തിനടക്കുന്നതിനിടയില്‍ പടക്കത്തിന്‌ തീ കൊളുത്താന്‍ എവിടെ സമയം.കൂടെ ആ ഗോളസാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും.( ഏത്‌ ഗോള ? ) ഉള്ളവനെ മാന്ദ്യം നല്ലപോലെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടേയ്‌. ഇല്ലാത്തവന്‌ കുഴപ്പമില്ല അവനു മാന്ദ്യമില്ല.ഇല്ലായ്മ മാത്രമേയുള്ളു.മാത്രമല്ല അങ്ങിനെയുള്ളവരുടെ രക്ഷകന്‍ ഇക്കൊല്ലം ഈ മാസം പന്തിരണ്ടാം തീയതി ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുമുണ്ട്‌. ആനന്ദലബ്ദിക്കിനിയെന്തുവേണം.


( പലതും പ്രമാണിച്ച്‌ ആനന്ദക്കാലകള്‍, ആനന്ദവാടികള്‍ ഷാപ്പുകളും പലദിവസവും അടവായിരുന്നതുകൊണ്ട്‌ വിഴു എന്നേ പറയു. ചെക്ക്പോസ്റ്റ്‌ വഴി അടവിലെത്തുന്നതുകൊണ്ട്‌ ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്‌ ഇത്രാംദിവസം എന്ന കണക്കുമില്ല)


എന്നാലും മാന്ദ്യമവിടെ കിടക്കട്ടെ


വിഷുവല്ലെ. അടുത്തകൊല്ലം കൈ നീട്ടി കൈനീട്ടം തരാന്‍ ആരൊക്കെ കാണും എന്നാര്‍ക്കറിയാം കൈനീട്ടം മേടിക്കാനും


കരം പിരിച്ച്‌ പടക്കം പൊട്ടിക്കാം എന്നുകരുതിയാലോ അടിയാളന്മാര്‍ കരം പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യും.

എങ്കിലും വിഷു തന്നല്ലിയോ.


വരുമോരോ മാന്ദ്യം

വന്നപോലെ പോം

എന്നപോലല്ലിയോ വിഷുവും

ആയതിനാല്‍


മാന്ദ്യമില്ലാതെതന്നെ
No comments: