എന്നെപ്പറ്റി.

ഇതുവരെ സന്ദര്‍ശിച്ചവര്‍

Tuesday, April 14, 2009

തിരഞ്ഞെടുപ്പു മാമാങ്കം

എന്താ ഒരാഘോഷം. സ്ഥിരം നാടകവേദിയായതുകൊണ്ട്‌ കാണികള്‍ കൂടുതലുണ്ടേയ്‌.ഇനി ഈ തേവരുടാനയ്ക്ക്‌ രണ്ട്‌ ദിവസം കുശാലാണേയ്‌. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഷയില്‍ ഇലെക്ഷന്‍ ഡ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ തന്നെ. ഓര്‍ഡറിന്‍ പ്രകാരം ഇരുനൂറു മീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ വെടിവെയ്ക്കുകയുമാകാം. പക്ഷെ തോക്കും ഉണ്ടയും തരപെട്ടിട്ടില്ല .തരപെട്ടാല്‍ തന്നെ തോക്കുണ്ടെങ്കില്‍ ഉണ്ട കാണില്ല ആന്റ്‌ വൈസ്‌ വേഴ്സ.
വൈസ്‌ വേഴ്സ എന്നടിച്ചപ്പോളാണ്‌ പണ്ടെഴുതിയ ഒരു മഹാകാവ്യം മനസ്സില്‍ വന്നത്‌.ദാ ഇപ്പം .ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം നാലാം ഭാഗം കുടിശ്ശികയാണ്‌ . ബാങ്കീന്നൊക്കെ കുടിശ്ശിക തീര്‍ക്കാന്‍ വിളിയും വരുന്നുണ്ട്‌. ബാങ്കുവിളി. അതിനുപകരം വൈസ്‌ വേഴ്സ എന്ന മഹാകാവ്യം എഴുതിയിടാം .തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഡ്യൂട്ടി കഴിയുന്നതുവരെ. എവിടെയാണോ ആര്‍ സ്കറിയാ എന്നുവെച്ചാല്‍ ആര്‍ക്കറിയാം പതിനാറാം തീയതി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ്‌ അവശനായി ഇരിക്കുന്ന തേവരുടാനയുടെ ഒരു ചിത്രവും ( ചിത്രകാരന്റെ കണ്ണില്‍ എന്നുപറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ)

വൈസ്‌ വേഴ്സ ഒരു മഹാകാവ്യം


റീനാ റീനായെന്നായിരം
ഉരയ്ക്കുകില്‍ ഏതുറീനയ്ക്കും
നാറിയായിടാം ആന്റ്‌
വൈസ്‌ വേഴ്സ
ശുഭം

No comments: