എന്നെപ്പറ്റി.

ഇതുവരെ സന്ദര്‍ശിച്ചവര്‍

പുറംവായനക്ക്‌...

Tuesday, January 8, 2008

Ariyittuvaazcha Rangam 1രംഗം 1അക്ഷരനഗരിക്കടുത്താണു കഥ
.തിരശ്ശീലകകത്തുനിന്ന് അശരീരി ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വടക്കന്തേവരേയും തെക്കന്തേവരേയും എഴുന്നള്ളിക്കാന്‍ ഇതാ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പൊന്നോമനപുത്രന്‍ , പുന്നത്തൂരേ വലിയവന്‍ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ സാമിപ്യവും സാനിധ്യവും എങ്ങും പരത്തുന്ന പൂരപറമ്പുകളിലെ ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ തന്നെ ആയ ഗ
പറഞ്ഞുതീര്‍ന്നില്ല ആരോ മാലപടക്കത്തിനു തീ കൊടുത്തു ഉയര്‍ന്നുവന്ന ആരവങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ തിരശ്ശീല ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ വലിയകേശവന്‍ തല ഉയര്‍ത്തി കടന്നു വന്നു
എതിരേല്‍ക്കന്‍ വന്ന സാധു ആന മറ്റേതിനോടു പറഞ്ഞു .ഗുരുവായൂരൊന്നും പോക്കുനടക്കില്ല .തേവരേ ഒന്നു തൊഴണമെന്നുമുണ്ട്‌`
നിനക്കു തിരിഞ്ഞുനിന്നു കേശവപെരുമാളെ താണുവണങ്ങരുതോ ? മറ്റേ സാധു ചോദിച്ചു
ആനക്കാരന്റെ നീണ്ടുവന്ന തോട്ടിപോലും കൂസാതെ സാധു പെട്ടന്നു തിരിഞ്ഞ്‌` വലിയകേശവന്റെ മുന്നില്‍ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു പിന്നെ ഉള്ളില്‍ വിളിച്ചു
എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ

No comments: