എന്നെപ്പറ്റി.

ഇതുവരെ സന്ദര്‍ശിച്ചവര്‍

പുറംവായനക്ക്‌...

Saturday, January 5, 2008

ഹലുവയില്‍ കോയിക്കോടന്‍ പോലെ സാരികളില്‍ കാഞ്ചീപുരം പോലെ.അതാണു തേവരുടാനകളില്‍ തട്ടകത്താനകള്‍
തട്ടകങ്ങള്‍ മൂന്നേയുള്ളു

1 ഗുരുപവനപുരേശന്റെ

2തിരുവമ്പടിയിലെ

3പാറമേക്കാവിലമ്മയുടെ

അന്തേവാസികളുടെ പേരുകേട്ടാല്‍ തിളക്കണം ചോര നമ്മുക്കു ഞരമ്പുകളില്‍ എന്നാണു പാലാക്കാരന്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌

ഗുരുപവനപുരത്തെ കാര്യം പറയാനില്ല ചരിഞ്ഞിട്ടും കേശവന്‍ വിടതെ പിടിച്ചിരിക്കയാണു .കോട്ടയിലെ തടവുകാര്‍ പ്രതിമക്കു മാലചാര്‍ത്തിയിട്ടേ ഏതു പൂരത്തിനും വിടകൊള്ളു വിടകൊണ്ടാലോ കോലംവെച്ചു കൊടുക്കും അതാണു ചട്ടം
കേശവന്റെ കാലത്തു പക്ഷേ ലോറി ഇല്ലാതെപോയി .അതുകൊണ്ടു പ്രതിമയില്‍ ഒതുങ്ങി.കട്ടൗട്ട്‌ ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ വന്നവന്‍ കേശവനേക്കാളും വളര്‍ന്നു .ഗുരുവായൂരപ്പനോളോം തന്നേ .അവനാണു സാക്ഷാല്‍ ഗുരുവായൂര്‍ പദ്മനാഭന്‍ ഇപ്പോള്‍ തമ്പുരാനെ പുറത്തെങ്ങും കാണണില്ല്യ. പകരം അരിയിട്ടുവാഴ്ച നടക്കയാണേ.ഇന്നു അരീപറമ്പിലാണേല്‍ നാളെ കവിയൂരില്‍

അതാണു ഗജസാമ്രാട്ട്‌ ഗുരുവായൂര്‍ വലിയകേശവന്‍

No comments: